Władze

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Janik
Członek Zarządu: Tomasz Kurczek


Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

Zbyszek Zaborowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Dudys – Sekretarz Rady Nadzorczej
Wanda Fryc – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Gołasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Patrycja Jankowska – Członek Rady Nadzorczej


Funkcje Zgromadzenia Wspólników wypełniają wspólnicy reprezentujący kapitał zakładowy Spółki, uprawnieni z posiadanych udziałów.

Udziałowcami OBRUM sp. z o. o. są:
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – udziałowiec dominujący,
Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
Pozostali Wspólnicy.

Odwiedzin: 162

Ostatnia modyfikacja: 26 września 2016, 11:33:00 - Dariusz Stankiewicz