Władze

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Elżbieta Wawrzynkiewicz
Członek Zarządu: Tomasz Kurczek


Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

Tomasz Olszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Rygiel – Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Dudys – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Dybcio – Członek Rady Nadzorczej
Joanna Łuszcz-Włodek – Członek Rady Nadzorczej


Funkcje Zgromadzenia Wspólników wypełniają wspólnicy reprezentujący kapitał zakładowy Spółki, uprawnieni z posiadanych udziałów.

Udziałowcami OBRUM sp. z o. o. są:
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – udziałowiec dominujący,
Polski Holding Obronny Sp. z o.o.
Pozostali Wspólnicy.