Podstawowe informacje

Nazwa spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o. o.

Adres: 44-117 Gliwice,ul. Toszecka 102
NIP 631-010-08-16
REGON 240866742
Kapitał zakładowy 9 217 700,00 zł
Nr rejestru sądowego Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000300687

Udziałowcy: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – udziałowiec dominujący; Polski Holding Obronny Sp. z o.o.; Pozostali Wspólnicy.