Kontakt

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice,

NIP: 631-010-08-16;
REGON: 240866742;
KRS: 0000300687;
Kapitał zakładowy 9 217 700,00

Fax: +48 32 2315887
e-mail: info@obrum.gliwice.pl
strona internetowa: http://www.obrum.gliwice.pl/


Sekretariat Zarządu
tel.  +48 32 3019209
. . . . +48 32 3019210
fax: +48 32 2792500
e-mail: napisz


Biuro Handlu
tel.: +48 32 3019435
e-mail: napisz


Biuro Marketingu
tel.: +48 32 3019442
e-mail: napisz


Dział Zarządzania Kadrami
tel.: +48 32 3019420
e-mail: napisz