Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, który został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dostęp do danych zawartych w Biuletynie Informacji Puplicznej Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.  w Gliwicach umożliwia strona internetowa: http://bip-obrum.pl/.